FANDOM


Walewscy – rodzina szlachecka herbu Kolumna, wywodząca się z Walewic w ziemi łęczyckiej.

Walewscy a Parzymiechy Edytuj

Parzymiechy nabył od Ponińskich w 1794 roku Ludwik Walewski. Jego syn, Karol, prowadził tutaj nowoczesne, jak na owe czasy, gospodarstwo ziemiańskie, a swoje dokonania relacjonował w Rocznikach Gospodarstwa Krajowego. Podobnie czynił jego następca, syn Piotr.

W okresie, gdy Parzymiechy należały do Walewskich, wokół powstało kilka istniejących do dziś, sąsiednich wsi. Jedna z nich otrzymała nazwę Napoleon - takie imię nosił najmłodszy syn Ludwika Walewskiego (imię syna i nazwa miejscowości nadane najpewniej na cześć cesarza Napoleona I Bonaparte).

Błędne jest dość rozpowszechnione przekonanie, że Napoleon I Bonaparte spotykał się z Marią Walewską (w rzeczywistości nie związaną z tym terenem) w Parzymiechach i, jak głosi legenda wynikająca z ludowej etymologii nazwy wsi Napoleon, bywał w Parzymiechach, a w Napoleonie zgubił czapkę, dając tym pretekst do nadania nazwy tej miejscowości.

Po córce Karola Walewskiego, Jadwidze, żonie Henryka Lanckorońskiego, pozostał na cmentarzu parzymieskim nagrobek, w którym jest pochowana razem z synem Bolesławem Lanckorońskim. Jest to najstarszy zachowany nagrobek na tym cmentarzu.